Hjelp barna som er alene på flukt

Krisen i Venezuela har nå pågått i 5 år, og fortsatt flykter tusenvis av barn over grensen fra Venezuela til Colombia hver eneste dag. Mange barn har mistet familien sin. FN beskriver det som den største flyktningbølgen i Sør-Amerikas moderne historie.

SOS-barnebyers Katastrofefond

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn rammet av krig og katastrofer over hele verden. Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon. Alle inntektene går til katastrofefondet. Med din hjelp, kan vi handle raskt når det oppstår behov. 

Din bedrift kan bidra

Støtt nødhjelpsarbeidet med:

Din bedrift bidrar til:

  • Sikre at barn og familier har det trygt og får mat, beskyttelse og helsehjelp
  • Gi beskyttelse og aktivitetstilbud for barn i egne trygghetssoner
  • Gjenforene barn med familien sin
  • Gi langvarig omsorg i en SOS-familie til barna som har mistet familien sin 
  • Integrering av flyktninger i Colombia og Brasil

Å beskytte sårbare barn 

Familier på flukt mangler både husly, mat og helsetjenester. Mange barn oppholder seg timevis alene på gaten mens foreldrene prøver å finne en måte å livnære seg på. De blir lett et offer for utnyttelse og misbruk. Nord i Colombia er barna særlig utsatt for å bli rekruttert inn i de kriminelle gjengene som regjerer området. Barnearbeid er utbredt og synlig i gatebildet og risikoen for menneskehandel er stor. 

Langsiktig omsorg

SOS-barnebyer støtter barn og familier og bidrar til gjenforening der det er mulig. Colombianske myndigheter har bedt SOS-barnebyer om hjelp til å ta vare på barn som har flyktet alene fra Venezuela og som ikke har noen trygge omsorgspersoner.

Slik jobber vi i katastrofer

Når katastrofen inntreffer vurderer SOS-barnebyer det konkrete behovet for hjelp og koordinerer innsatsen i samarbeid med SOS-barnebyers kolleger i de berørte landene, lokale myndigheter, FN og de andre humanitære organisasjonene som er til stede. Det sikrer at vi arbeider effektivt og godt. Med over 30 000 ansatte i 135 land har SOS-barnebyer en unik global tilstedeværelse som gjør at vi kan gi rask hjelp i krig- og katastrofesituasjoner. Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.

Skattefradrag

Et bidrag til SOS-barnebyer kan gi deg fradrag på inntekten. Vi innberetter automatisk bidraget ditt til Skattedirektoratet dersom du registrerer organisasjonsnummeret i skjemaet (valgfritt).

 

Pengene kommer de mest sårbare barna til gode

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon