Barna forlates på fødestuen

I Pristina, Kosovo blir barn forlatt før livet begynner. Etterlatt av fortvilte mødre, som er i en så håpløs situasjon at de ikke klarer å ta seg av sitt eget barn.

Det lille ansiktet på puta er omkranset av masse svart hår. På skjemaet over barnesenga står det at den fortsatt navnløse jenta veide 2,2 kg da hun ble født 23. januar 2015. Morens navn på skjemaet kan være falskt og hun har stukket av. Akkurat som mødrene til de åtte andre babyene i dette lille rommet. Ni uønskede barn, forlatt kun timer etter at livet begynte.

Dette hjerteskjærende scenariet gjentar seg til stadighet på Klinika Obsterijke Gjinekologjike i Pristina. Babyer som er uønsket fra de ble unnfanget, må begynne livet uten omsorgen, nærheten og tryggheten en mor og hennes kjærlighet kan gi.

Denne delen av Balkan er fortsatt merket av krigene. I Kosovo sluttet den i år 2000, men hat og mistro ulmer stadig under. Mange er preget av dårlig økonomi og framtidsutsiktene er dårlige.

SOS-barnebyers babysenter

SOS-barnebyers babysenter er det eneste omsorgstilbudet med høy kvalitet for forlatte barn babyer i Kosovo. Barna på babysenteret kommer direkte fra fødeklinikken på Universitetssykehuset i Pristina.  Men byråkrati og lang ventetid hos myndighetene gjør at mange av barna blir værende på fødeklinikken i opptil et halvt år før de forlater sykehuset.

Babysenteret skal ta i bruk tre av familiehusene i SOS-barnebyen i Pristina. Barna fordeles på disse tre husene, etter en ny modell der en SOS-mor og hennes assistenter tar vare på seks barn hver. På den måten vil livet likne mer på et vanlig familieliv.

Inngangen til fødeavdelingen på sykehuset i Pristina. Bak disse veggene forlates nyfødte babyer hver uke. Foto: Bjørn Owe Holmberg.
Inngangen til fødeavdelingen på sykehuset i Pristina. Bak disse veggene forlates nyfødte babyer hver uke.
Babysenteret til SOS-barnebyer gir omsorg til forlatte spedbarn fra hele Kosovo.
Babysenteret til SOS-barnebyer gir omsorg til forlatte spedbarn fra hele Kosovo.

Ikke tid til trøst og kjærlighet

Håpløse økonomiske forhold, brutte løfter og lite støtte fra myndighetene er virkeligheten jenter og kvinner i Kosovo forholde seg til. Og det er denne virkeligheten som gjør at mellom femti og hundre kvinner forlater sine nyfødte barn hvert år. Hva skjer med barna i det lille rommet på fødeavdelingen i Pristina? De kan ikke bli her for alltid.

Disse barna trenger å bli kost med, gått med på armen. De trenger kjærlighet – og det prøver jeg å gi dem. Men de er så mange, og jeg har bare to armer.

Sykepleier Naile Nitaj

Sykepleier Naile Nitaj forteller at hun er den eneste på vakt nå. I tolv timers skift er de to stykker som prøver å gi de små litt nærhet.  - Å være uønsket er en vond start på livet sier hun. - Situasjonen er håpløs, men vi må gjøre vårt beste slik at disse barna ikke blir håpløse.

Derfor har de faste rutiner. Mat hver tredje time, vask hver dag og bleieskift fem ganger i døgnet. Men det er ikke tid til all den kjærlighet og omsorg babyer trenger. Et av barna har vært her i fire måneder. Hun trenger et hjem. Noen havner i fosterhjem, noen adopteres bort og mange havner på SOS-barnebyenes spedbarnsavdeling. Fosterhjem i Kosovo er ofte midlertidige, så SOS-barnebyen er den eneste langsiktige løsningen.

I tillegg til å seg av barn som er forlatt, oppsøker også SOS-medarbeiderne gravide i sitt distrikt for å hjelpe til slik at barnet blir tatt vare på etter at det er født. 

Bli SOS-fadder

Du gir barn omsorg og kjærlighet ved å støtte med: