Omsorg i egen familie

Familier i krise eller i ekstremt vanskelige livssituasjoner kan slite med å dekke barnas behov for omsorg. SOS-familieprogram jobber med familier som trenger støtte for å kunne ta seg godt av barna.

SOS-familieprogram gir blant annet familierådgivning, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. For å skape varige endringer for barn er det avgjørende med et godt samarbeid med lokale partnere, organisasjoner og myndigheter der familiene og barna bor. 

Slik styrker vi familier

550 SOS-familieprogram verden over sørger blant annet for:

  • mat og anstendige boforhold
  • veiledning og støtte i omsorgsrollen
  • familierådgivning
  • helsetjenester for barn og omsorgspersoner
  • skolegang og leksehjelp for gutter og jenter
  • inntektsbringende opplæring og støtte til omsorgspersoner

Slik styrker vi lokalsamfunn

Alle barn og familier er en del av et lokalsamfunn. Vi jobber med ulike lokale partnere for å bygge robuste nettverk som kan støtte familier og hjelpe dem ut av kriser. Sterkt samhold gir et sikkerhetsnett som gjør det mulig for familier å skape utvikling og varig endring for seg selv og samfunnet de lever i. I 2018 fikk nesten en halv million barn og voksne en bedre hverdag gjennom støtten de fikk i SOS-familieprogram. Barn som ellers kunne bli forlatt, fikk beholde sin familieomsorg.

SOS-familieprogram gir hjelp til selvhjelp. Foto: Bjørn-Owe Holmberg